Cỗ Chay Loại VI
1. Súp Khai Ngộ
 2. Cơm Lá Sen

 3. Thiên Địa

Hòa Hợp

 4. Nấm Cuốn

Lá Chanh

 5. Tôm Loving Hut

Đặc Biệt

 

 6. Thảo Nguyên

Tình Thương

 7. Mỹ Vị

Thần Tiên

 8. Gà Loving Hut

Đặc Biệt

 

 9 . Nấm Đông Cô

Xào Xả Ớt

 10. Biển Sóng

Dạt Dào

 
 11. Canh Tự Chọn
 12. Chè  

Sản phẩm liên quan

Giá:900,000₫

Giá:700,000₫

Giá:500,000₫