Cỗ Chay Loại III

 1. Cơm Chiên

Ngũ Sắc

 2. Sushi cuốn Rong

biển Hàn Quốc

 3. Thiên Địa

Hòa Hợp

 

 4. Long Vân

Vờn Vũ

 
 5. Vũ Điệu Tango  
 6. Lối Sống Mới  

 7. Dòng Sông

An Hòa

 8. Thiên Sứ

Tình Thương

 

 9. Hương Vị

Thiên Đàng

  
 10. Canh Tự Chọn  
 11. Chè   

Sản phẩm liên quan

Giá:1,000,000₫

Giá:900,000₫

Giá:800,000₫

Giá:600,000₫