Cỗ Chay Loại II
 1.Sushi    

 2. Phù Trúc

Hoa Cuộn

 3. Đạu Tái Ngộ

 4.Thảo Nguyên

Tình Thương

 5. Quê Hương Là

Chùm Khế Ngọt

 6. Thiên Sứ

Tình Thương

 7. Hương Vị

Thiên Đàng

 8. Mỹ Vị

Thần Tiên

 9.Canh Tự Chọn
 10. Chè

Sản phẩm liên quan

Giá:1,000,000₫

Giá:900,000₫

Giá:800,000₫

Giá:700,000₫