Cỗ Chay Loại I

1. Phù Trúc Hoa

Cuộn

2. SuShi Cuốn Rong

Biển Hàn Quốc

3. Thiên Địa

Hòa Hợp

4. Quần Long

Hội Tụ

 5. Đại Dương

Ánh Sáng

  6. Khoảnh Khắc

Mùa Thu

 7.Xào Thập Cẩm
 8. Canh Tự Chọn
 9. Chè

Sản phẩm liên quan

Giá:1,000,000₫

Giá:900,000₫

Giá:800,000₫

Giá:700,000₫